Achtergrond informatie
maatschappelijke ontwikkelingen

Aanbeveling commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen

Ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd.


Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van Ministerie van VWS

Het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met een laag- of middeninkomen, met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen.


Alle ouderen naar buiten

Genieten van de natuur, bewegen in de natuur en de sociale ontmoetingen die er plaatsvinden, hebben een positief effect op gezondheid en welzijn.IVN 2018


In de Nederlandse bossen groeien 60 woningen per dag

Hout maakt een opmars als bouwmateriaal voor nieuwe huizen, hotels en kantoren. Je kunt er snel mee werken, en het zorgt voor minder uitstoot van CO2.Volkskrant, 16 januari 2020


Woonvisie gemeente Zutphen 2019-2024

Door de vergrijzing en het rijksbeleid neemt de vraag naar comfortabele en gelijkvloerse woningen voor senioren de komende jaren toe. We zullen voldoende betaalbaar én kwalitatief hoogwaardig aanbod voor deze doelgroep moeten hebben om ruimte te maken voor andere huishoudens om door te stromen.Gemeenschappelijk wonen


Knarrenhof Zwolle

Ouderen zijn gelukkig in Zwols ‘knarrendorpje’ (1).pdf

Duurzaam bouwenIn de Nederlandse bossen groeien 60 woningen per dag (1).pdf

Duurzaamste huis van Nederland 2020

Volkskrant zorgen voor ouderen.pdf