WoonWijs Zutphen e.o.


over ons

Vereniging WoonWijs Zutphen e.o. wordt gevormd door betrokken burgers die in Zutphen of nabije omgeving een kleinschalig complex van levensloopbestendige, duurzame koopwoningen willen creëren om als goede ‘naobers’ te gaan wonen. We willen omzien naar elkaar en samen activiteiten organiseren, zelfredzaam en samen-redzaam, zolang als mogelijk.

landelijke ontwikkelingen

Elders in Nederland zijn vergelijkbare wooninitiatieven in ontwikkeling of al gerealiseerd. Onze inspiratiebronnen zijn o.a. Voormekaar in Boxmeer, Vriendenerf Olst, Zeisterwerf en Knarrenhof Zwolle. De overheid doet onderzoek naar dergelijke woonvormen en stimuleert de ontwikkeling ervan.

duurzame toekomst

Wijs wonen houdt voor ons in duurzaam bouwen en wonen en samen de toekomst vorm geven. Levensloopbestendige huizen bouwen van duurzame materialen, met een gezond binnenklimaat, waar we zuinig zijn met energie en water en gebruik maken van oneindige energiebonnen. Huizen met natuurrijke tuinen en een gezamenlijke tuin. Samen een buurtje vormen waar ontmoeting vanzelfsprekend is, waar we spullen en talenten delen, waar we samen actief zijn en elkaar bijstaan waar nodig.

locatie

WoonWijs is op zoek naar een geschikte locatie in Zutphen of nabije omgeving. Dat kan een bouwkavel zijn, maar ook een bestaand pand zoals een school of kantoor om tot een wooncomplex te transformeren. Een locatie in de buurt van voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en openbaar groen met wandelpaden, zodat we zo lang mogelijk zelfredzaam en gezond kunnen blijven.

Eind 2021 diende zich de mogelijkheid aan om met het vaststellen van het structuurbeeld Klein Vaticaan door de gemeente Zutphen een visie en woonvorm te ontwikkelen voor dit gebied. Er is toen een kerngroep gevormd om dit verder te onderzoeken en te ontwikkelen waarbij het realiseren van een wooncoöperatie op de locatie Klein Vaticaan een van de uitgangspunten is geworden. Op de pagina Kerngroep vindt u meer informatie over dit initiatief.

ontwerp

We willen een complex realiseren van 12 tot 20 levensloopbestendige woningen van één á twee bouwlagen. Onze voorkeur gaat uit naar modulair bouwen, met hout en andere biologische materialen. De woningen kunnen in grootte variëren en krijgen elk een eigen ingang en eigen buitenruimte. Daarnaast willen we enkele ruimten voor gemeenschappelijk gebruik realiseren, zoals een huiskamer en een klusruimte.

deelname

Meedoen met vereniging WoonWijs? Nieuwe leden zijn welkom! We vragen actieve betrokkenheid bij het samen ontwikkelen van de plannen, oog en oor voor elkaar, en voldoende financiële draagkracht.

samenwerking gezocht

Wij zijn op zoek naar professionele partijen die samen met ons het wooncomplex willen realiseren. Zo’n woonvorm sluit naadloos aan bij de woonvisie van gemeente Zutphen.

contact

Interesse in samenwerking of deelname? Stuur een bericht naar woonwijszutphen@gmail.com

Aanbeveling commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen

Ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd.


Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van Ministerie van VWS

Het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met een laag- of middeninkomen, met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen.


Alle ouderen naar buiten

Genieten van de natuur, bewegen in de natuur en de sociale ontmoetingen die er plaatsvinden, hebben een positief effect op gezondheid en welzijn.IVN 2018


In de Nederlandse bossen groeien 60 woningen per dag

Hout maakt een opmars als bouwmateriaal voor nieuwe huizen, hotels en kantoren. Je kunt er snel mee werken, en het zorgt voor minder uitstoot van CO2.Volkskrant, 16 januari 2020


Woonvisie gemeente Zutphen 2019-2024

Door de vergrijzing en het rijksbeleid neemt de vraag naar comfortabele en gelijkvloerse woningen voor senioren de komende jaren toe. We zullen voldoende betaalbaar én kwalitatief hoogwaardig aanbod voor deze doelgroep moeten hebben om ruimte te maken voor andere huishoudens om door te stromen.